(In)tolerance v evropských dějinách / (In)Tolerance in European history (Europeana Pragensia 3)

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Filosofia

ISBN

978-80-7308-366-3 (FF UK),

978-80-7007-356-8 (Filosofia)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Rozsah: 236 s.

Jazyk knihy: český, anglický, německý

Doporučená cena: 230 Kč

Sazba: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice

Collegium Europaeum uspořádalo 18. června 2009 ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky mezinárodní konferenci „(In)tolerance v evropských dějinách“. Ta se konala v Lichtenštejnském paláci v Praze, a to u příležitosti 400. výročí vydání tzv. Rudolfova Majestátu, slavnostně podepsaného Rudolfem II. dne 9. července 1609. Rudolfův Majestát představuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů evropských církevně-politických dějin raného novověku. Hlavním výsledkem konference je tato kolektivní monografie, kterou Collegium Europaeum připravilo jako třetí svazek své ediční řady Europaeana Pragensia.

The international conference “Tolerance/Intolerance in European History” was organized by Collegium Europaeum on June 18th, 2009, in cooperation with the Czech Government Offi ce. It took place in the Liechtenstein Palais in Prague on the occasion of the issue of the Royal Decree on Religious Tolerance by Rudolf II., who signed it solemnly on June 9th, 1609. Rudolf’s decree represents an extremely valuable testimony to the history of European church and politics in the Early Modern era. The main result of the konference is the collective monograph published by Collegium Europaeum as the third volume in its publication series Europeana Pragensia.