Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ONŘEJ BERÁNEK, BRONISLAV OSTŘANSKÝ, PAVEL ŤUPEK (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-982-5 (print)

ISBN 978-80-7308-983-2 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Rozsah: 327 stran

Jazyk: český, arabský

Doporučená cena: 330,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly. Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.