Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví

ONDŘEJ BERÁNEK, BRONISLAV OSTŘANSKÝ, PAVEL ŤUPEK (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020

ISBN 978-80-7308-982-5 (print)

ISBN 978-80-7308-983-2 (onilne: pdf)

327 stran

Doporučená cena 330,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly. Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.

Ocenění:

2021 – Cena za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy

Ohlasy v médiích:

Rozhovor s islamologem Bronislavem Ostřanským o knize „Islámská čítanka“ mapující muslimské písemnictví (Mecca Audio, 28.10. 2020) 

Byl to fundamentalista, salafista, wahhábista, džihádista, mudžáhid, nebo jenom islamista? (Blog Idnes.cz, 9. 11. 2020)