Karel Teige. Deníky 1912‒1925

KAREL TEIGE – JAN WIENDL – TEREZA SUDZINOVÁ  (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Akropolis, 2022

ISBN 978-80-7470-416-1 (Akropolis)

ISBN 978-80-7671-037-5 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)

ISBN 978-80-87376-84-3 (Památník národního písemnictví)

792 stran

Doporučená cena: 899,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Edice deníků jedné z nejvýraznějších osobností meziválečné avantgardy Karla Teigeho (1900–1951) z let 1912‒1925 představuje jedinečný soubor zápisků, které si Teige vedl od dětských do raně dospělých let. Zprvu v převážně prázdninových a školních denících, jež si psal jako student pražského gymnázia v Křemencově ulici, posléze jako univerzitní posluchač a zejména jako umělec a ten, kdo přemýšlí o svých uměleckých aktivitách a o umění a jeho místě ve společnosti obecně. Deníky přinášejí sérii originálních zápisků, komentujících jednak osobní život a vlastní výtvarnou i literární tvorbu, jednak události umělecké a společenské. Teige komentuje vlastní četbu, setkání a korespondenci, uvažuje o uměleckých a teoretických podnětech a dokumentuje autorovu určující roli v organizaci umělecké i umělecko-politické části své generace. Svého druhu jsou pak cestovní deníky z let 1922 a 1924 z cest do Francie a Itálie, a zvláště pak deník z podzimu 1925 z cesty československé delegace do Moskvy a Leningradu. Teige popisuje pobyt v Sovětském svazu, sdílí nadšení budovatelů mladého státu, prokazuje ovšem také rysy utopismu, typické pro soudobé západní prokomunisticky založené návštěvníky země sovětů. – Bohatě dokumentovaná edice s více jak 300 barevnými reprodukcemi, komentáři a doprovodnou studií Josefa Vojvodíka vychází ve spolupráci nakladatelství Akropolis s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Památníkem národního písemnictví za podpory Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy v médiích:

Proletář a jeho služka (Jan H. Vitvar, Týdeník Respekt, 33, 2022, č. 41)

Vychází kniha: Karel Teige – Deníky / 1912 – 1925 (ArtRevue, 15. 9. 2022)