Literatura bez úvazků? Mýtus nového začátku v politickém čtení devadesátých let

HANA BLAŽKOVÁ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022

ISBN 978-80-7671-081-8

ISBN 978-80-7671-082-5 (online: pdf)

117 stran

Doporučená cena 240,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Záměrem práce je analyzovat českou literární kritiku devadesátých let z hlediska politického čtení. V první části jsou představeny základní tendence polské literární kritiky tohoto období, které jsou vzhledem k českému kontextu použity jako kontrastní rastr, jenž problematizuje některé předpoklady naší literární historie. Ve druhé části jsou diskutovány pojmy politiky a policie (Rancière), depolitizace (Schmitt, Barthes) a ideologie (Eagleton), jež jsou přizpůsobeny specifikům českého prostředí. Praktická část je věnována politické interpretaci kritické recepce tří románů Michala Viewegha. Největší důraz je kladen na témata těchto debat, jež v sobě obsahují potlačená politická sdělení – boj o historický narativ o minulém režimu nebo spor o vysokou a nízkou literaturu, který v sobě zrcadlí bezradnost literárního pole způsobenou tlakem komerčního knižního trhu. Součástí této části jsou také dva exkurzy – do debat o tzv. autentické literatuře a dvou programních manifestech –, na jejichž příkladech je patrné, že se české literární pole od politiky oddělilo pouze rétoricky a jeho výsledkem není větší autonomie, ale naopak nereflektovaná heteronomie.

Ohlasy v médiích:

Účastníci zájezdu jsou budovatelským románem porevolučního kapitalismu – rozhovor s Hanou Blažkovou (Klackoviste.cz, 15. 11. 2022)

Politická kritika umění není zlo, jen v Česku nemá tradici. Literární teoretičky o Pozadí událostí (Radio Wave, 21. 10. 2022)