Slovakia

Univerzita Konstantina Filozofa

Katedra archeológie Filozofické fakulty

Hodžova 1

NITRA

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Filozofická fakulta

nám. J. Herdu 2

TRNAVA