Město a hry. Příběh londýnských olympiád

MARTIN KOVÁŘ

Univerzita Karlova , Filozofická fakulta / Togga, 2012

ISBN 978-80-7308-396-0

518 stran

Doporučená cena 690,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Monografie se zabývá vztahem britské metropole a novodobých olympijských her. Její úvodní část je věnována založení mezinárodního olympijského hnutí, prvním hrám moderní éry a sportu jako významnému společenskému fenoménu v Anglii (Velké Británii) v 18.–20. století. Ve druhé části knihy autor čtenáře seznamuje s politickou a hospodářskou situací, v níž se Británie nacházela na přelomu 19. a 20. století, a zároveň představuje Londýn, překotně se rozvíjející a dynamicky pulzující „multifunkční organismus“, v jehož „útrobách“ se roku 1908 konala první „britská“ olympiáda. A právě „příběh“ těchto her, složitých příprav, vynikající organizace a výjimečných sportovních výkonů tvoří poslední kapitolu tohoto oddílu. Ve třetí části monografie autor nabízí pohled na Británii po druhé světové válce, na její hlavní město těžce poznamenané šesti lety bojů a na druhé olympijské hry, jež se zde konaly (tzv. Games of Hope). Závěr knihy je analýzou proměn, jimiž olympijské hnutí prošlo v posledních desetiletích, a vývoje ostrovního státu a zejména Londýna, připravujícího se na olympiádu v roce 2012. Autor se soustředil na proměny architektonické tváře a infrastruktury moderního multikulturního velkoměsta, na výstavbu nových sportovišť a celých čtvrtí i na složité politické a socioekonomické problémy, jež musejí místní úřady řešit. Knihu doplňují desítky barevných autorských fotografií, které vystihují dnešní tvář města nad Temží.

 

Ukázka:

Martin Kovář: Anglie (Velká Británie), země sportu zaslíbená (iLiteratura.cz, 31. 5. 2012)

 

Ohlasy v médiích:

Proč se tak málo dějepisců věnuje „sport studies“? (Českápozice.cz, 2. 8. 2012

Londýn (nejen) olympijský (Literární noviny, 26. 7. 2012)

Hry a město: Tři olympiády v Londýně (rozhovor, Radio Wave, 17. 7. 2012)

Rozhovor s Martinem Kovářem (Studio ČT24, 13. 7. 2012)

Město a hry. Příběh londýnských olympiád (recenze, iLiteratura.cz, 8. 7. 2012)

Martin Kovář: Příběh londýnských olympiád (Xantypa 7-8/2012, příloha Londýn 2012)

Londýn pořádá olympijské hry už potřetí a vrací jim osobnější podobu (rozhovor s Martinem Kovářem, iForum.cz, 27. 6. 2012)

Historie londýnských olympijských her – rozhovor s Martinem Kovářem (Český rozhlas 6 – Historie večně živá, 26. 5. 2012)