Mezikulturní dialog. Slovinské stopy v českém prostředí

ALENKA JENSTERLE DOLEŽAL

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022

ISBN 978-80-7671-083-2 

ISBN 978-80-7671-084-9 (pdf)

176 stran

Doporučená cena 240,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Monografie přináší třináct studií Alenky Jensterle Doležalové zaměřených na slovinskou literaturu a slovinsko-české vztahy. Příspěvky v první části zkoumají různé oblasti mezikulturní komunikace mezi dvěma malými slovanskými národy v kontextu středoevropského prostoru a zaměřují se na působení slovinských intelektuálů v českém prostředí. Studie v druhé části monografie ukazují prolínání kulturního a literárního kontextu Slovinců a Čechů v rozmanitém období na pozadí středoevropských procesů. Obrací pozornost více na slovinskou stranu a zaměřují se na obraz slovinské literatury ve slovinském, českém a obecně středoevropském kontextu na přelomu 19. a 20. století a v první polovině 20. století. Monografie zachycuje jevy mezi centrem a periferií tehdejšího Rakouska-Uherska a přináší sondu do života slovinské i české literatury v rámci kulturní interakce malých slovanských literatur a kultur v prostoru střední Evropy první poloviny 20. století.