„Někdy dojde k zvláštním věcem…“ Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky

JIŘÍ STARÝ (ed.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022

ISBN 978-80-7671-061-0

ISBN 978-80-7671-062-7 (pdf)

211 stran

Doporučená cena 440,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v eshopu (pdf)

 

Rytíř, kterého jeho milenka přesvědčí, že by byl ženám ve skutečnosti daleko milejší, kdyby se vykastroval. Poutník do Svaté země, který se rozhodne vzít vážně výrok, že jeho srdce patří jeho milé, a dotáhne ho až do brutálně naturalistického konce. Žena, jež diskutuje s vlastním ohanbím o tom, co že vlastně muže na ženách přitahuje, a odhodlá se věci přijít na kloub vskutku neobvyklým pokusem. Nevěrná manželka, která se v převleku za muže pokouší přemluvit svého manžela k homosexuálnímu spojení. Kromobyčejně produktivní (a v Čechách prakticky neznámý) žánr středohornoněmeckých veršovaných novel, kvetoucí mezi 13. a 15. stoletím, se podobných témat nebál, ba právě naopak. Jeho cílem nicméně nebylo vytvářet lacinou pornografii: v pozadí všech textů, do češtiny poprvé přeložených v této knize, stojí otázka vztahu mezi ideálem lásky muže a ženy, její přizemní realitou a v neposlední řadě i literárními konvencemi, které ideály (ale i prožívanou realitu) do značné míry utvářely a dodnes utváří. Přímočarost a odvaha, s níž byly středověké texty ochotny podobné otázky klást, však dohánějí jejich hrdiny do situací, jichž se moderní čtenář může leckdy až zaleknout.

Ohlasy v médiích:

Rozhovor: Jaké bylo vnímání lásky a sexuality ve středověku? Nové pohledy nabízí kniha Někdy dojde k zvláštním věcem… (Český rozhlas, 22. 4. 2023)

Recenze (Dějiny a současnost 6/2022)