O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. K poctě Davida R. Holetona

Rozebráno

PETR HLAVÁČEK et al.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR

ISBN 978-80-7308-453-0

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 332 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 250,- Kč

Obálka: studio Lacerta

Sazba: studio Lacerta

Tisk: tiskárna Nakladatelství Karolinum

Kniha, která nese název „O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace“, je mimo jiné vyjádřením naší společné úcty vůči prof. Davidu R. Holetonovi, výrazem našeho přesvědčení, že se stal plnohodnotnou a nepominutelnou součástí české akademické obce. Tento „knižní dar“ vznikl u příležitosti významného životního jubilea našeho přítele, který právě v roce 2013 slaví 65. narozeniny a zároveň 40. výročí své kněžské služby. O felix Bohemia – Ó, šťastné Čechy! Tato sentence z utrakvistické liturgie ke svátku sv. Jana Husa je i naším přesvědčením ve vztahu k oslavenci, neboť pro bádání o české reformaci i pro jeho české a evropské přátele je opravdovým štěstím, že David R. Holeton nalezl svůj domov právě v Čechách. Kolektivní monografie obsahuje dvaadvacet studií mapujících fenomén české reformace z pohledu historického, církevně-politického, teologického, filosofického, liturgického, muzikologického i uměnovědného v transdisciplinárním kontextu.