Opus magnum Miloslava Kabeláče pro lidské hlasy. Proměny, opus 57

PAVEL KORDÍK

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020

ISBN 978-80-7671-000-9

ISBN 978-80-7671-001-6 (online: pdf)

188 stran

Doporučená cena 270,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Monografie pojednává o jedné z nejpozoruhodnějších vokálních kompozic české hudby, jejímž jediným tématem a zároveň jedinou hudební matérií je nejstarší česká lidová duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny. Prokomponovaný cyklus o sedmi částech s názvem Proměny chorálu Hospodine, pomiluj ny (op. 57), ve kterém se skladatel zmocňuje tvárných ohnisek písně a výrazově je monumentalizuje, aniž by zde víceméně porušil její nám známý melodický tvar, promýšlel Miloslav Kabeláč (1908–1979) mnoho let a je zároveň jeho výkladem této jedinečné hudební památky. Autor monografie podává analýzu zmíněné kompozice a Kabeláčova kompozičního myšlení v širokých souvislostech a zasazuje je do náležitého kontextu hudebně-historického, filozofického a estetického.