Opus magnum Miloslava Kabeláče pro lidské hlasy. Proměny, opus 57

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

PAVEL KORDÍK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-000-9

ISBN 978-80-7671-001-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Rozsah: 188 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 270,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

 

Monografie pojednává o jedné z nejpozoruhodnějších vokálních kompozic české hudby, jejímž jediným tématem a zároveň jedinou hudební matérií je nejstarší česká lidová duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny. Prokomponovaný cyklus o sedmi částech s názvem Proměny chorálu Hospodine, pomiluj ny (op. 57), ve kterém se skladatel zmocňuje tvárných ohnisek písně a výrazově je monumentalizuje, aniž by zde víceméně porušil její nám známý melodický tvar, promýšlel Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) mnoho let a je zároveň jeho výkladem této jedinečné hudební památky. Autor monografie podává analýzu zmíněné kompozice a Kabeláčova kompozičního myšlení v širokých souvislostech a zasazuje je do náležitého kontextu hudebně historického, filozofického a estetického.