Pod cizím nebem bloudili jsme spolu (Rozpravy s básníky devadesátých let)

Koupit v e-shopu

Petr Šrámek & kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN: 978-80-7308-273-4.

Rok vydání: 2009 (1. vydání).

Vazba: V2

Rozsah: 136 str.

Jazyk: český

Doporučená cena: 190,- Kč.

Obálka Viktor Kopasz

Grafická úprava a sazba: Studio Lacerta

Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

Kniha rozhovorů s českými básníky devadesátých let 20. století je výsledkem stejnojmenného cyklu, který se uskutečnil na jaře 2007 na FF UK v Praze. Nešlo však o obvyklá autorská čtení s besedou: univerzitní prostředí předpokládalo čtenáře v nejlepším slova smyslu zainteresovaného, poučeného a soustředěného. „Rozpravy“ připravoval studentský kolektiv pod vedením pedagoga a editora Petra Šrámka. Veřejná setkání, čtení a podobné projekty někteří spisovatelé vyhledávají a libují si v nich, někteří je tolerují a někteří se jim spíše vyhýbají. Jinak vystupuje na veřejnosti Vít Kremlička a jinak Petr Halmay, jinak Petr Borkovec a jinak Božena Správcová, jinak Pavel Kolmačka a jinak Bogdan Trojak, jinak Jaromír Typlt a jinak Štěpán Nosek, jinak Miloš Doležal a jinak Petr Hruška. Rozpravy s básníky tak nabízejí jakýsi kolektivní portrét, v jehož hlavní roli jako by vystupovala sama „devadesátá léta“. Každému setkání byl přítomen fotograf Michael Čtveráček (resp. Hubert Hesoun), a tak knihu doprovází unikátní série portrétů.

Ohlasy v médiích:

Poezie (ČT24, Fokus, 14. 11. 2009)

Reportáž ze křtu (Blog Ondřeje Lipára, 13. 12. 2009)

Neočekávané rozpravy s básníky devadesátých let (A tempo Revue, 19.12.2009)

Rozhovor s Jaromírem Typltem (Český rozhlas 3 Vltava, Mozaika, 29. 12. 2009)

Recenze (Ars Poetica.cz)

Rozpravy s básníky odhalují důvěrné světy (iLiteratura, 17. 1. 2010)