Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

PRAGMATICKE_PISEMNOSTI_web

ZDENĚK HOJDA – HANA PÁTKOVÁ (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Togga, 2008

ISBN 978-80-7308-195-9

409 stran

Doporučená cena 390,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Pozornost badatelů se stále výrazněji obrací nejen ke vzniku a šíření písemností, ale také k jejich funkci. Z původně široce koncipovaného zkoumání písemné kultury vykrystalizovala témata obracející se k písemnostem účelově směřujícím k životní praxi, pro něž se vžilo označení „pragmatické písemnosti“. Cílem zasedání pořádaného ve dnech 26.–28. října 2006 v Praze Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK (ve spolupráci s Národním archivem a Archivem hlavního města Prahy) proto bylo představit tento pojem a s ním spjatý badatelský koncept v maximální šíři a otevřít tradiční disciplíny novým přístupům.