Příběhy od řeky Chu-lan-che

SIAO CHUNG

Přeložil Dušan Andrš

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023

ISBN 978-80-7671-124-2

ISBN 978-80-7671-125-9 (online: pdf)

166 stran

Doporučená cena 290,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

V Příbězích od řeky Chu-lan-che se čínská prozaička Siao Chung (1911-1942) vrací do času dětství, které prožila v městečku Chu-lan v severovýchodní Číně. Siao Chung zemřela ve věku pouhých jednatřiceti let, za svůj krátký život však stihla napsat řadu pozoruhodných děl, a její tvorba představuje jeden z vrcholů moderní čínské literatury první poloviny 20. století. Příběhy od řeky Chu-lan-che jsou podmanivým návratem do světa dětství, který již podlehl působení času, bolestnou vzpomínkou na lidi, kteří již nejsou. Vnímavý a okouzlený pohled dítěte je jen jedním z mnoha hlasů, kterým spisovatelka ve své lyrické próze dává zaznít. Ke stěžejním prvkům díla mimo jiné patří všudypřítomné motivy osamocenosti, bezcitnosti, nemoci a smrti. Literární časoprostor spisovatelčina dětství je nadán řadou významů a konotací. Vyprávění využívá symboliku vertikálního a horizontálního členění prostoru, opozici blízkého a vzdáleného, známého a neznámého, vnitřního a vnějšího. Plynutí času je určováno střídáním světla a tmy, dne a noci, sledem ročních dob. Podoby a tváře světa jsou modelovány subjektivním vnímáním a prožíváním dětské hrdinky. Výsostně literární obraz světa nahlíženého očima dítěte v neposlední řadě nabízí mimořádně zajímavý exkurz do světa tradičních čínských obyčejů, svátků, lidových zábav a náboženských praktik.