Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách Českého státu III

rezidence_a_spravni_mista

LENKA BOBKOVÁ – JANA KONVIČNÁ (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Togga

ISBN 978-80-7038-188-1

608 stran

Doporučená cena 750,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Ve dnech 29.–31. března 2006 proběhlo v Clam-Gallasově paláci v Praze již třetí česko-německo-polské kolokvium z cyklu Korunní země v dějinách českého státu, tentokrát na téma Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Autoři dvaceti sedmi příspěvků vzešlých z tohoto mezinárodního setkání zkoumají rezidenční a správní sídla v několika rovinách: správně-politické, reprezentativní, kulturně-společenské a regionální. Vedle panovnických rezidencí byla značná pozornost věnována také ostatním zeměpanským rezidencím a správním sídlům. Při hledání odpovědí na otázky týkající se jejich charakteru a funkce se zřetelně ukazují rozdíly mezi jednotlivými zemskými celky Koruny království českého. Dále je zkoumána intenzita vztahů jednotlivých významnějších sídel k pražskému centru a míra vědomí sounáležitosti vedlejších zemí k České koruně. Různé metodické přístupy jednotlivých autorů ke zvoleným tématům poskytují celou škálu pohledů na diskutovanou otázku.