Rizika jinakosti. Kulturní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MIROSLAV MICHELA – VÁCLAV SIXTA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-882-8 (print)

ISBN 978-80-7308-883-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 187 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 203,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Co mají společného fotbaloví fanoušci, bytové divadlo a katolické exilové periodikum? Utvářejí badatelské pole, ve kterém se musejí autoři vypořádat s otázkami poměru dané skupiny či projektu ke státní moci a s různou výpovědní hodnotou konkrétních pramenů k těmto citlivým otázkám. Kniha, jež vzešla ze soutěže pro mladé badatele a badatelky, přináší tematicky rozmanité texty o bytovém divadle, vězeňských tetováních, fotbalových fanoušcích, vztahu disentu a StB, televizní tvorbě či exilovém časopisu před listopadem 1989. Dnes už nezávislá a alternativní kultura představuje standardní téma výzkumu věd o společnosti i v českém prostředí. Projekt COURAGE, v rámci kterého vznikla i tato kniha, přichází s pojmem „kulturní opozice“. Jeho prostřednictvím testuje hranice „opozičnosti“ a hledá nové možnosti pro studium našich dějin druhé poloviny 20. století.