Střední Evropa Rudolfa Chmela

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JANA PÁTKOVÁ – MIRA NÁBĚLKOVÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-923-8 (FFUK) (print)

ISBN 978-80-7036-608-0 (Národní muzem) (print)

ISBN 978-80-7308-924-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 228 stran

Jazyk: český, slovenský, polský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 320,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie Střední Evropa Rudolfa Chmela vznikla k osmdesátým narozeninám Rudolfa Chmela, zakladatelské osobnosti slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nalezneme v ní čtrnáct příspěvků, texty pozdravného charakteru i studie na téma střední Evropy. Rudolf Chmel, přední odborník v literární slovakistice a hungaristice, je neodmyslitelně svázán s hledáním odpovědi na otázku „co je střední Evropa?“ na mnoha úrovních svého profesního života: nejen jako pedagog, literární vědec, publicista, ale také jako politik a diplomat. Příspěvky vypovídají o bytostném středoevropanství jubilanta, který byl doma nejen ve slovenském a českém publikačním prostoru, ale i v dalších středoevropských prostředích. Do knížky přispěli přátelé, kolegové, bývalí i současní studenti či doktorandi pražské slovakistiky a středoevropských studií. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyjádřila vztah k osobnosti Rudolfa Chmela také na institucionální úrovni, když ho r. 2017 jmenovala emeritním členem své akademické obce.

Ohlasy v médiích:

Recenze (Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4)

 

Ukázka: