Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře

Koupit v e-shopu

IRENA VAŇKOVÁ – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN: 978-80-7308-443-1

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 391 stran

Jazyk knihy: český, polský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 320,- Kč

Grafická úprava: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře (2010).