Things and Thoughts

Přidat do košíku

Přidat do košíku (pdf)

Jan Kysela

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-005-4 (print)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Počet stran: 439

Jazyk: anglický

Doporučená cena: 515,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Kontakty mezi střední Evropou a Středomořím hrály vždy významnou roli v bádání o středoevropské době železné, a to jako významný prvek interpretační, ale rovněž narativní. Navzdory tomu se nikdy nestaly předmětem samostatné podrobné studie. Předkládaná monografie se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4.-1. století př. Kr. na základě rozboru a kontextualizace veškerých dostupných písemných, ale především archeologických pramenů . Jádrem knihy je studium předmětů středomořského původu nalezených ve střední Evropě (Čechy, Morava, východní Bavorsko, dolní Rakousko a západní Slovensko) a datovaných do 4./3.-1. stol. př. Kr. Předmětem diskuse jsou i kulturní vlivy a technologické výpůjčky. Ve výsledku přináší studie komplexní prohled na problematiku a četná nová zjištění nejen o vlastním předmětu bádání, ale zároveň vrhá nové světlo i na některé aspekty archeologie mladší doby železné ve střední Evropě.