Vyprávět sám sebe. Teorie autobiografie

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

KLÁRA SOUKUPOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-043-6

ISBN 978-80-7671-044-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 268 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 300,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Jak číst texty žánru autobiografie, když v nich autoři na jednu stranu referují ke skutečným událostem, současně ale čtenáři prezentují svůj, často idealizovaný, obraz? Máme se zaměřit na historickou věrohodnost, výraz psychologie autora, nebo na vyprávění samotné? Klára Soukupová ve své práci dokládá, že autobiografie je třeba interpretovat jakožto literární díla, jejichž podoba je z vetší či menší míry ovlivňována tradicí žánru, soudobými vyprávěcími postupy i rétorikou. Na třech českých autobiografiích (Heda Margoliová-Kovályová: Na vlastní kůži, Ivan Klíma: Moje šílené století, Václav Černý: Paměti) autorka s odkazem na nejnovější poznatky teorie autobiografie představuje způsob analýzy konkrétních textu, jenž zohledňuje narativní tvar memoáru i jeho performativní povahu.