Život na Měsíci. Fantastický obraz

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

K. J. PLESKAČ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-934-4

ISBN 978-80-7308-935-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 188 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 250,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s r. o., Praha

 

Novela náchodského učitele a spisovatele K. J. Pleskače (1858–1937) Život na Měsíci vyšla roku 1881 a představovala první českou reakci na vlnu zájmu o Měsíc a jeho možné obyvatele, vyvolanou francouzskými spisovateli Flammarionem a Vernem. Svým námětem se také stala jednou ze zakladatelských próz domácí sci-fi. Především ale o celých pět let předjala známé Čechovo vyprávění o Výletě pana Broučka (1886, přeprac. 1887) – Svatopluk Čech Pleskačův příběh o naivním měšťanovi, který v konfrontaci s pokročilejší měsíční civilizací prožívá morální i citový otřes, vlastně jen konkrétněji satiricky zahrotil. Společně s novelou F. J. Studničky Luňan Hvězdomír Blankytný (1892) potom skládají trojici próz, které uzavřený český malosvět poprvé poměřovaly horizonty nadzemskými. Přes jistou naivitu je Pleskačova novela dodnes živým obrazem reflexe a sebereflexe české společnosti končícího 19. století.