Ukázka z knihy Lenky Mundevové na webu Literárních novin

Kniha Lenka Mundevová: Překlad prostředků mluvnosti v beletrii  porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L’Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od roku 1902 do roku 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu.

Ukázku z kapitoly NÁZORY NA PŘEKLAD PROSTŘEDKŮ MLUVENÉHO JAZYKA si můžete přečíst zde: http://literarky.cz/literatura/cteni/26856-lenka-mundevova-peklad-prostedk-mluvnosti-v-beletrii