Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov – 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konferenci věnovanou jeho dílu. Předložená kolektivní monografie je komponovaným výstupem z tohoto mezinárodního odborného setkání. Konference i přítomná kniha svým způsobem navazují na řadu předchozích podobně založených
událostí. Na jaře roku 1993 se konalo v Hronově mezinárodní sympozium Návrat Egona Hostovského. Téhož roku uspořádala univerzita v Hradci Králové konferenci Laboratoř psychologické prózy, v jejímž rámci byl věnován celý blok právě Hostovského dílu. V roce 2003 uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy kolokvium nazvané Egon Hostovský v kontextu psychologické a existenciální prózy 30. a 40. let. Texty obsažené v knize jsou rozvrženy do tří oddílů. V prvním z nich, nazvaném Dílo Egona Hostovského. O ctihodném povolání kouzla zbaveném, jsou zastoupeny tři texty, které rozvíjejí několik klíčových témat a otázek, jež byly editory vytyčeny jako výchozí pro jednání konference. Druhý oddíl s titulem Šestkrát v hlavní úloze. Poetika díla Egona Hostovského v letech první Československé republiky a prvního exilu (1923–1948) zahrnuje šest kapitol, které se různorodým způsobem dotýkají rozličných aspektů poetiky Hostovského děl v prvních dvou desetiletích jeho umělecké tvorby. Třetí oddíl s názvem Nezvěstný? Tvorba a recepce díla Egona Hostovského v období druhého exilu (1948–1973) se zaměřuje na otázky poválečné Hostovského tvorby a její odborné
a kritické recepce.

 

Kniha

PDF (vyšlo jako zvláštní příloha časopisu Slovo a smysl / Word and Sense)