Recenze na knihu Afekt, výraz, performance v časopisu Iluminace

Vyšlo nové číslo časopisu Iluminace 2018. Pavel Skopal píše o protektorátní detektivce, Pavel Zahrádka a Petr Szczepanik o jednotném digitálním trhu, Miroslav Vlček o politice slovenského Audiovizuálného fondu vzhledem k dokumentárnímu filmu, Ludmiła Władyniak (anglicky) o Sudetech v současném českém filmu a televizi. Redaktoři mluvili s A. J. Christianem o nezávislé produkci internetových seriálů a s Gustavem Deutschem o found footage. Recenzovány jsou knihy Martina Palúcha, Jiřího Angera a Larse Henrika Gasse.

Z recenze Martina Charváta na knihu Afekt, výraz, performance (2018):

„Zatímco v první kapitole Anger velmi zajímavým způsobem přibližuje význam a užitnost pojmu afektu v oblasti kinematografi e, v kapitole následující přechází k samotnému melodramatu. Velmi přesně zmiňuje složitou uchopitelnost daného fenoménu (z toho důvodu se také nejedná o historicky fundované zkoumání odkrývající „původ“ melodramatu), který se projevuje napříč „vysokou“ i „nízkou“ kulturou. Zároveň zdůrazňuje, že pro „účely zkoumání afektů disponuje melodramatický exces jedinečným potenciálem: i ve svých nejjednodušších manifestacích podtrhuje význam tělesnosti a emocionality jak ve fikčním dění, tak ve vztahu k diváckému prožitku“.

Iluminace 3/2018