Koreanistika včera a dnes

Oddělení koreanistiky Ústavu asijských studií FF UK zve na slavnostní zahájení výstavy u příležitosti sedmdesátého výročí od svého založení. Výstava představí vznik a vývoj české koreanistiky od roku 1950 do současnosti, včetně jejích zakladatelů a významných osobností. Vernisáž se uskuteční v pátek 6. března 2020 od 17 hodin ve vestibulu budovy v Celetné.

Při příležitosti vernisáže bude možné zakoupit knihu Klasické korejské písemnictví v proměnách doby a další koreanistické publikace FF UK za zvýhodněnou cenu.

Výstava bude přístupná do 6. dubna 2020.