Pensar o passado, comprender o presente, idealizar o futuro

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané v září 2017 v Praze u příležitosti 90. výročí výuky portugalštiny a 60. výročí portugalistiky jako samostatného studijního programu na Karlově univerzitě. Konferenci uspořádaly Ústav románských studií FF UK, Česká společnost portugalského jazyka a Institut Camoes. Příspěvky zahrnuté v přítomné publikaci se zabývají převážně tématy z lingvistiky a studia literatury, někdy hraničí s jinými obory jako např. kulturními studii nebo filozofií.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)