Recenze na knihu Století Ústavu pro dějiny umění na FF UK

Na webu Artalk.cz vyšla recenze na knihu Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

„Publikace Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou letos vydali současní pedagogové a studenti ústavu, si klade za cíl zmapovat proměny univerzitního oboru dějin umění za posledních sto let, a to jak formou syntetických kapitol, tak prostřednictvím personálních medailonů a přehledu absolventských prací. Autorky recenze – Milena Bartlová a Eva Skopalová – se zaměřily především na to, jakým způsobem kniha reflektuje metodologické přístupy oboru a diskuzi o genderové nevyváženosti v rámci instituce samotné.“

Celý článek je volně dostupný online: Dějiny umění vynalézají své dějiny (15. 6. 2020)