Things and Thoughts

Kontakty mezi střední Evropou a Středomořím hrály vždy významnou roli v bádání o středoevropské době železné, a to jako významný prvek interpretační, ale rovněž narativní. Navzdory tomu se nikdy nestaly předmětem samostatné podrobné studie. Předkládaná monografie se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4.-1. století př. Kr. na základě rozboru a kontextualizace veškerých dostupných písemných, ale především archeologických pramenů . Jádrem knihy je studium předmětů středomořského původu nalezených ve střední Evropě (Čechy, Morava, východní Bavorsko, dolní Rakousko a západní Slovensko) a datovaných do 4./3.-1. stol. př. Kr. Předmětem diskuse jsou i kulturní vlivy a technologické výpůjčky. Ve výsledku přináší studie komplexní pohled na problematiku a četná nová zjištění nejen o vlastním předmětu bádání, ale zároveň vrhá nové světlo i na některé aspekty archeologie mladší doby železné ve střední Evropě.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)