Rozhovor s Annou Schubertovou o knize Stávám se řečí (Klackoviste.cz)

Kamila Schewczuková a Štěpán Truhlařík z online magazínu Klacek hovořili s autorkou knihy Stávám se řečí: Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity Annou Schubertovou z Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.
„Literatura není nic věčného, co by se projevovalo napříč historií a společnostmi stejně. Její podoba se zásadně mění zároveň s tím, jak se proměňují role, které ve společnosti plní. […] Myslím, že bychom proto měli být opatrní, abychom nevnucovali zobecněná pozorování naší kultury ostatním historicky i geograficky vzdáleným kontextům jako nějakou univerzální pravdu. Část problémů, se kterými se setkáváme u smrti autora, pramení z jejího univerzálního nároku.“
Celý rozhovor si můžete přečíst na webu: