Islámská čítanka získala cenu za nejlepší učebnici Univerzity Karlovy za rok 2020

Ve čtvrtek 16. prosince byli na zasedání Vědecké rady UK oceněni autoři nejlepších učebnic Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova si váží kvalitní učebnice jako svébytné kreativní odborného a výukového textu, a proto každý rok oceňuje nejlepší učebnice Cenou Jaroslava Jirsy. Ocenění je pojmenováno po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum a je udělováno ve třech kategoriích za první vydání publikace v předchozím kalendářním roce.

Cenou ve společenskovědních a humanitních oborech byla oceněna Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví , kterou vydalo Vydavatelství FF UK v roce 2020 v ediční řadě Varia.

Islámská čítanka autorského kolektivu Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. (eds.) je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly. Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.

Celý článek a ocenění v dalších kategoriích