Diskuze „Světy antiutopické a dystopické literatury“ 13. 9. v Čítárně Unijazz

Diskutovat nad novou knihou 2 + 2 = 5. Světy antiutopické a dystopické literatury (FF UK, 2022) budou v úterý 13. 9. v Čítárně Unijazz (Husitská 22, Praha 3) její autorka Olga Pavlova a hosté prof. Tomáš Glanc (Univerzita v Curychu) a Jan Bělíček (šéfredaktor deníku Alarm).

Knižní studie Olgy Pavlovy je teoretickým průvodcem po zmíněných žánrech. Zahrnuje historické zmapování dosavadních výzkumů, zasazení do kontextu vzniku žánrů, včetně analýzy proměny utopické literatury od Platóna po H. G. Wellse, podrobně popisuje vznik antiutopické literatury a její proměnu v dystopii. Velká část práce se zabývá specifickou sémiotickou analýzou antiutopické a dystopické literatury 20. a 21. století.

FB pozvánkaOlga Pavlova vystudovala komparatistiku na Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. Působí jako publicistka a překladatelka, spolupracuje mj. s časopisy A2 nebo Plav. Pochází z Ruska, od svých 21 let žije v Praze. Ph.D. získala za dizertační práci Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury. V roce 2018 připravila pro nakl. Vyšehrad společně s Adamem Borzičem a Ondřejem Slačálkem knihu „Proroci post-utopického radikalismu“.

Tomáš Glanc je významný rusista a překladatel. Vystudoval FF UK a v letech 2000–2003 byl ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK. Získal stipendia Fulbright Commission v USA a Alexander von Humboldt Stiftung v Německu. Mezi roky 2005–2007 byl ředitelem Českého centra v Moskvě, 2007–2010 působil jako vědecký pracovník na univerzitě v Brémách, kde koordinoval projekt srovnávacího studia paralelní kultury ve (středo)východní Evropě 60.–80. let 20. století. Aktuálně působí na univerzitě v Curychu.

Jan Bělíček je literární kritik a novinář. Studoval filozofii a český jazyk a literaturu na FF UK. Je šéfredaktorem internetového deníku Alarm.cz, který v roce 2013 spoluzakládal. Jeho články o literatuře, politice a kultuře se objevily v deníku E15, Salonu Práva, Respektu, na Českém rozhlase Vltava a v dalších médiích. Na přelomu let 2019 a 2020 začal na platformě pro vizuální umění Institut úzkosti publikovat literární podcast V chapadlech murmuru, z něhož vychází i nová stejnojmenná kniha s podtitulem „Jak číst literaturu krize“ (Paseka, 2022).