Prof. Alena Macurová byla oceněna stříbrnou medailí předsedy Senátu ČR

Bohemistka a lingvistka z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK Alena Macurová, mj. autorka knihy Komunikace v textu a s textem (FFUK, 2016), převzala 28. září medaili „za dar jazyka, díky kterému může být každý slyšen“. Celkem bylo oceněno 19 významných osobností z oblasti vědy, umění, sportu a dalších sfér veřejného života.

Prof. Alena Macurová vystudovala na Filozofické fakultě UK obor čeština – angličtina a v roce 1995 jí v oboru český jazyk byla udělena profesura. Věnuje se stylistice a teorii textu, od devadesátých let především jazykům a komunikaci neslyšících. Prosazuje lingvistický a kulturní přístup k hluchotě. Na hluchotu nahlíží jako na kulturní odlišnost a na neslyšící jako na jazykovou a kulturní menšinu s právem na vlastní, smyslově přístupný jazyk. I díky jejímu úsilí byl český znakový jazyk legislativně kodifikován a postaven na úroveň mluveným jazykům.

V roce 1997 stála u zrodu oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK, který se transformoval na současný studijní program Jazyky a komunikace neslyšících pod Ústavem jazyků a komunikace neslyšících, kde profesorka Macurová působí dodnes. Za svou dlouholetou pracovní a vědeckou činnost získala řadu ocenění.

Dnešního ocenění naší činnosti, a o tom bych vás chtěla ujistit, si velmi vážíme,“ uvedla na předávání za laureáty ve svém projevu prof. Macurová. „Jsme si při tom ale vědomi toho, a už to tady také bylo řečeno, že bez spolupráce s dalšími lidmi nebo bez jejich podpory by zde možná žádné medaile nebyly. Takže kus každé z těch medailí patří i jim.“

Na medailonek prof. Macurové se můžete podívat zde.

Seznam všech oceněných naleznete zde.