Vydavatelství FF UK zve na letní Knihex (8. 6. 2024)

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé a nakladatelky, kteří živě konverzují se svými čtenáři.
Knihex je místo, kde se dá strávit celý den – kromě knížek je k dispozici bohatý doprovodný program – dílny, křty, autorská čtení, představení, odpočinková zóna… Cílem není na co nejmíň metrů čtverečních namačkat co nejvíc stánků, Knihex dává prostor – knihám i čtenářům.
Na letním Knihexu najdete tradičně i stánek Vydavatelství FF UK.
Změna místa: akce se přesouvá do venkovních prostor Holešovické tržnice.