Chorvatský překlad knihy Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána

Záhřebské nakladatelství Srednja Europa vydalo chorvatský překlad knihy Ondřeje Vojtěchovského a Jana Pelikána V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969-1989, vydané původně fakultním vydavatelstvím v roce 2021. Kniha se dostává chorvatským čtenářům s pozměněným názvem Nesnadné socialistické přátelství, který poukazuje na charakter československo-jugoslávských vztahů v období mezi nástupem normalizace a koncem socialistického režimu v ČSSR. Rozšířené a aktualizované chorvatské vydání doplnila také obrazová příloha z dosud nepublikovaných záběrů. Překladatelem knihy je chorvatský historik a bohemista Marijan Lipovac.

Autoři a překladatel novou publikaci prezentovali společně s Milanem Soviljem a Borisem Moskovićem na festivalu historie Kliofest, který již tradičně počátkem května hostí Národní a univerzitní knihovna v Záhřebu. Na tomto setkání historiků a zájemců o historii z Chorvatska a dalších zemí bývalé Jugoslávie byl představen také srbský překlad knihy Jana Pelikána Novými cestami. Kosovo v letech 1958-1968, vydaný v loňském roce bělehradským nakladatelstvím Službeni glasnik. Čeští balkanisté zároveň přítomné publikum seznámili i s kolektivní monografií Druhý poločas. Jugoslávie v období vrcholného a pozdního socialismu, která vyšla v únoru tohoto roku u příležitosti životního jubilea profesora Jana Pelikána. Všechny tři prezentované publikace tak původně pocházejí z produkce vydavatelství FF UK.