Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce

AGM_web

Koupit v e-shopu

RADOVAN LOVČÍ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; nakladatelství Togga

ISBN 978-80-7308-189-8

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem. Formát 165 x 240 mm

Rozsah: 485 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 420,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Publikace přibližuje život Alice Masarykové (18791966), nejstarší dcery prvního čs. prezidenta. Historik Radovan Lovčí popisuje její rané dětství i mládí a zmiňuje okolnosti spojené s jejím studiem i četnými veřejnými aktivitami, o nichž česká veřejnost dodnes mnoho neví. Představuje Alici coby známou protialkoholní a sociální aktivistku, ale i jako jednu z předních propagátorek sociologické vědy v Čechách. Blíže se věnuje Alicinu pobytu ve vězení v době první světové války, jakož i poválečnému období, kdy Alice Masaryková plnila po otcově boku úlohu první dámy čs. státu, podílela se na zásadních přestavbách Pražského hradu a zároveň coby řádná předsedkyně stála v čele Československého červeného kříže. Autor dále píše o nelehkých osudech Alice Masarykové v době druhé světové války i po ní, zabývá se možnými příčinami smrti jejího bratra Jana i jejím vztahem k této události. Knihu, doplněnou řadou dobových fotografií, uzavírají kapitoly, které popisují život Masarykovy nejstarší dcery v poválečném exilu ve Spojených státech amerických.