Objednávky z e-shopu FFUK nově doručujeme i přes Zásilkovnu! Knihy, časopisy a prezentační předměty si můžete vyzvednout na více než 10.000 partnerských míst a Z-boxů po celé České republice a Slovensku.

Více informací

Student dějin umění Lukáš Veverka obdržel Cenu Jana Palacha za knižní vydání své bakalářské práce, monografie Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějiny kulturních domů.

Více informací

Po své christianizaci v 10. až 12. století staří Seveřané vytvořili celou řadu literárních děl s křesťanskou tematikou. Z literárního hlediska se často jedná o podivuhodná díla, v nichž se střetávají a prolínají křesťanské a tradičně severské látky a motivy. Rozsáhlý výbor demonstruje bohatství čtyř staletí staroseverské křesťanské literatury.

Více informací

Výpravný katalog v češtině a angličtině je doplňkem unikátní výstavy Sluneční králové, která se konala v Národním muzeu v Praze od 1. září 2020 do 31. září 2021. Prostřednictvím vzácných nálezů mapuje existenci a vývoj lokality Abúsír po dobu téměř tří tisíciletí.

Více informací

Islámská čítanka získala ocenění za nejlepší učebnici UK ve společenskovědních a humanitních oborech. Publikace kolektivu Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. (eds.) vyšla v roce 2020 edici Varia.

Více informací

Kniha Kláry Soukupové dokládá, že autobiografie je třeba interpretovat jakožto literární díla, jejichž podoba je z větší či menší míry ovlivňována tradicí žánru, soudobými vyprávěcími postupy i rétorikou.

Více informací

Kniha představuje předního českého sinologa a překladatele Oldřicha Krále (1930–2018) jako literárního vědce a přináší široký výběr jeho česky psaných studií z komparatistiky a čínské literatury.

Více informací