Kniha Matěje Klímy sleduje, jakými způsoby se česká kultura vypořádávala s jedním ze svých nejradikálnějších kritiků, po jakých cestách do ní jeho dílo vstupovalo a za jakých okolností z ní bylo vylučováno. Knižní studie Vojtěcha Kintera se kriticky zaměřuje na vztah myšlení Friedricha Nietzscheho a Ladislava Klímy.

Více informací

Kolektivní monografie přináší studie, které poukazují na tematický záběr bádání o socialistické Jugoslávii. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na politické, národnostní, kulturní, náboženské a další aspekty vývoje tohoto státu během posledního čtvrtstoletí jeho existence.

Více informací

Knižní novinku A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické, která je výsledkem bádání uskutečněného v rámci magisterského studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK, představí její autorka Anna Boučková v pondělí 4. 12. od 18h v knihkupectví Juditina věž (Klub za starou Prahu).

Více informací

Nový kolektivní počin domácích komparatistů analyzuje například díla Josefa Kainara, Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Jana Skácela, Milana Nápravníka, Víta Janoty či Pavla Kolmačky, beatnickou, experimentální i konkrétní poezii 2. poloviny 20. století.

Více informací

Objednávky z e-shopu FFUK nově doručujeme i přes Zásilkovnu! Knihy, časopisy a prezentační předměty si můžete vyzvednout na více než 10.000 partnerských míst a Z-boxů po celé České republice a Slovensku.

Více informací