Knižní novinku A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické, která je výsledkem bádání uskutečněného v rámci magisterského studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK, představí její autorka Anna Boučková v pondělí 4. 12. od 18h v knihkupectví Juditina věž (Klub za starou Prahu).

Více informací

Monografie Anny Boučkové ukazuje, že Českobratrská církev evangelická disponuje množstvím výrazných architektonických a výtvarných prostorových řešení často skrytými za zdmi navenek civilně působících staveb. Prostřednictvím příběhů jednotlivých projektů, architektonických i teoretických vizí a případových studií přibližuje českobratrské interiérové realizace od roku 1989 do současnosti.

Více informací

Jiří Němec (1932‒2001) patřil od konce padesátých do první poloviny osmdesátých let k nejvýraznějším postavám kulturního a intelektuálního života k organizátorům Charty 77 a prvním členům VONS. Překladatelskou a redakční činností zprostředkovával aktuální i do té doby v Československu neznámá filozofická a teologická díla. Autorovu kompletní bibliografii připravil k vydání Robert Krumphanzl.

Více informací

Nový kolektivní počin domácích komparatistů analyzuje například díla Josefa Kainara, Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Jana Skácela, Milana Nápravníka, Víta Janoty či Pavla Kolmačky, beatnickou, experimentální i konkrétní poezii 2. poloviny 20. století.

Více informací

Kniha medievalisty Martina Šorma interpretuje báseň Podkoní a žák v kontextu literárního pole pozdního středověku. Autor báseň srovnává s ostatními dialogickými skladbami z konce 14. století, s poezií z doby husitských válek a s básněmi o smrti.

Více informací

Objednávky z e-shopu FFUK nově doručujeme i přes Zásilkovnu! Knihy, časopisy a prezentační předměty si můžete vyzvednout na více než 10.000 partnerských míst a Z-boxů po celé České republice a Slovensku.

Více informací