Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

KAREL ŠEBESTA, MILAN HRDLIČKA (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020

ISBN 978-80-7308-984-9 

ISBN 978-80-7308-985-6 (onilne: pdf)

192 stran

Doporučená cena 265,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě je kolektivním dílem řady lingvistů, jejichž společným zájmem je rozvoj bohemistiky (a také slovakistiky) v zemích Dálného východu. Jde o oblast, kde můžeme v posledních desetiletích zaznamenávat velmi dynamický růst zájmu o studium češtiny a která je i z hlediska badatelského mimořádně zajímavá a jen velmi málo zpracovaná. Monografie přináší řadu zajímavých podnětů jak pro badatele a didaktiky v oboru, tak pro širokou oblast zájemců o problematiku osvojování a vyučování češtiny jako cizího jazyka obecně a na Dálném východě zvlášť.