Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

KAREL ŠEBESTA, MILAN HRDLIČKA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-984-9 (print)

ISBN 978-80-7308-985-6 (onilne: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Rozsah: 192 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, česky)

Doporučená cena: 265,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě je kolektivním dílem řady lingvistů, jejichž společným zájmem je rozvoj bohemistiky (a také slovakistiky) v zemích Dálného východu. Jde o oblast, kde můžeme v posledních desetiletích zaznamenávat velmi dynamický růst zájmu o studium češtiny a která je i z hlediska badatelského mimořádně zajímavá a jen velmi málo zpracovaná. Monografie přináší řadu zajímavých podnětů jak pro badatele a didaktiky v oboru, tak pro širokou oblast zájemců o problematiku osvojování a vyučování češtiny jako cizího jazyka obecně a na Dálném východě zvlášť.