Čeština jako druhý jazyk

Stáhnout e-knihu (PDF)

Kateřina Šormová, Andrea Hudáková a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-966-5 (pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 110 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Volně dostupné: Open Access

 

Publikace Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva je určena učitelům, studentům učitelství i dalším zájemcům o vyučování jazyka. V první části se čtenář seznámí se základními pojmy spojenými s tématem výuky žáků s odlišným mateřským jazykem a s legislativním rámcem problematiky. Následující kapitoly nabízejí seznámení s komunikačně pojatým vyučováním jazyků a řečovými dovednostmi, představují problematiku osvojování sociokulturní kompetence, základní didaktické nástroje včetně jazykových korpusů, Evropské jazykové portfolio a možnosti jazykové diagnostiky a hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem. Závěrečné kapitoly se zaměřují na organizaci výuky, pozici asistenta pedagoga a požadavky na závěrečné zkoušky z češtiny. Publikace je ke stažení zdarma.