Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století ver 2

LUBOŠ MERHAUT

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021

ISBN 978-80-7671-020-7

ISBN 978-80-7671-021-4 (online: pdf)

475 stran

Doporučená cena 550,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Monografie sleduje polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století – jako svébytný žánr, jehož podstatu vyznačuje rovnomocné působení dialogu a nerozumění a který lze charakterizovat zvláště tématem (nesouhlas a střet, který je sám koneckonců předmětem), strategií (prosazení), funkcí (vítězství) a stylovou i formální vyhraněností. Jde o žánr se zvláštní pamětí, sebestředný a sebestvrzující, o žánr synkretický, působící prostřednictvím textů různorodého založení, o fenomén na pomezí diskurzivních praktik, oborů a společenských kontextů. Podobně jako se pohybuje na žánrovém pomezí, překračuje polemika pole literatury (umění) a prolíná se se sférami mimouměleckými. Je rovněž prostorem neoddělitelného prostupování a konfrontací osobního a věcného, soukromého a veřejného.

Ohlasy v médiích:

Rozhovor s Lubošem Merhautem (Český rozhlas – Vltava, 30. 3. 2022, 14:21)

Anketa Kniha roku 2021 (Lidové noviny, 11. 12. 2021)

Zářijové knižní vyhlídky: Juráček, Nabokov nebo Filip Topol (h7o.cz, 7. 9. 2022)