Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

DRAHOMÍR SUCHÁNEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-338-0

ISBN 978-80-7308-799-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2011 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 344 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů Oty III. a Jindřicha II., kteří se obklopili církevní nobilitou a získali kontrolu nad většinou hlavních oblastí života říšské církve. Panovnická moc se opřela o posvátnost osoby krále, který vykonával vládu z přímého Božího pověření. Monografie Drahomíra Suchánka zachycuje proces ovládnutí říšské církve panovníkem a objasňuje základní příčiny, které růst královské autority v církvi a ve společnosti provázely.