Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938)

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

PATRIK VEDRAL

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-964-1

ISBN 978-80-7308-965-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 334 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 320,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Stará škola

Tisk: Typodesign, s. r. o.

Práce sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky přes školství až po regionální identitu, a na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), včetně způsobilosti náboženských organizací adekvátně odpovědět na nové výzvy, s nimiž tyto procesy přicházely. Zjištěné regionální údaje jsou porovnávány s podobnými urbánními oblastmi a se zbytkem země. Náboženský vývoj Plzně nemá vypovídat jen o městě samotném, ale též o prvorepublikovém Československu jako takovém.