Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938)

PATRIK VEDRAL

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020

ISBN 978-80-7308-964-1

ISBN 978-80-7308-965-8 (online: pdf)

334 stran

Doporučená cena 320,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Práce sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky přes školství až po regionální identitu, a na pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), včetně způsobilosti náboženských organizací adekvátně odpovědět na nové výzvy, s nimiž tyto procesy přicházely. Zjištěné regionální údaje jsou porovnávány s podobnými urbánními oblastmi a se zbytkem země. Náboženský vývoj Plzně nemá vypovídat jen o městě samotném, ale též o prvorepublikovém Československu jako takovém.