O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě

MIKULÁŠ PEŠTA

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018

ISBN 978-80-7308-752-4

ISBN 978-80-7308-819-4 (online: pdf)

267 stran

Doporučená cena 330,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomocí východisek transnacionálních studií, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě jako celku, kontaktů mezi jednotlivými organizacemi a vzájemného vlivu. Kniha také srovnává vybrané aspekty zkoumaných teroristických organizací, jako jsou metody používané při teroristických útocích i v propagandistických kampaních nebo optika, skrze niž kategorizovaly své nepřátele a spojence a s jakou vnímaly mučednictví svých padlých či vězněných soudruhů; předmětem komparace jsou také názvy organizací i jednotlivých buněk a jejich použitá grafická symbolika.

Ukázka: