Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti

MARTA EDITH HOLEČKOVÁ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019

ISBN 978-80-7308-921-4

ISBN 978-80-7308-922-1 (online: pdf)

202 stran

Doporučená cena 260,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Zájem československé zahraniční politiky o země třetího světa nabýval od poloviny padesátých let 20. století rozmanitých podob. Jednou z nich bylo poskytování stipendií pro studium na zdejších vysokých školách zahraničním studentům. Tento trend narůstal a vyústil v roce 1961 v založení vysoké školy pro cizince – University 17. listopadu. Československá společnost byla díky ní prvně konfrontována s větším množstvím etnicky a kulturně odlišných lidí. Idea této univerzity byla založena na optimistickém předpokladu, že nynější studenti jsou budoucí součástí nově se rodících elit, které zaujmou důležité a vlivné posty v dekolonizovaném světě. Očekávání se ale z různých důvodů nenaplňovala, zájem československé zahraniční politiky o země třetího světa opadal, a univerzita byla proto v roce 1974 zrušena. Přestože fungovala relativně krátkou dobu, zanechala v československém vysokoškolském prostředí výraznou stopu – tu představuje především vznik samostatného studijního oboru překladatelství a tlumočnictví (translatologie).

Ohlasy v médiích:

Orientace: výběr (Lidové noviny, 14. 9. 2020)

Ukázka: