Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAKUB ŠLOUF

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-585-8

ISBN 978-80-7308-812-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 384 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry československého stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plzeňský incident proto zasazuje do kontextu předchozích protestních akcí, které se odehrály v plzeňském regionu v rozmezí let 1948–1953. Takový postup autorovi umožňuje mapovat vývoj několika různých protestních kultur, které dlouhodobě působily v jednotlivých částech společnosti v západních Čechách a které v roce 1953 každá svým osobitým způsobem inspirovaly vznik i průběh zkoumané události. Práce tak přináší nejen výrazně zpřesněný kritický popis červnových protestů, ale též jejich kulturní rodokmen, jehož prostřednictvím autor odkrývá strukturu hlavních sociálních hnutí, která se revolty účastnila, a s nimi spojený soubor společenských konfliktů, ze kterých protesty vycházely. Jedná se zejména o tyto tři: sociálně motivované stávkové hnutí průmyslových dělníků, hnutí prozápadně orientované studentské i dělnické mládeže a latentní pnutí uvnitř komunistické strany, které se projevovalo pasivní rezistencí její členské základny vůči lokálním stranickým elitám.

Ohlasy v médiích:

Recenze (Dějiny  -Teorie – Kritika, 2/2017)

Recenze (Dějiny a současnost, 5/2017)

Recenze (Paginae historiae 24/2, 2016, s. 316-319)

Ukázka: