Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAN VOBOŘIL

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-676-3

ISBN 978-80-7308-814-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 376 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 360,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Práce Vlivní muži pražských předměstí porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861–1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních změn. Důležitou roli v těchto změnách hrála komunální politika reprezentovaná zejména městskými či obecními samosprávami jednotlivých obcí aglomerace. Karlín i Libeň v této době patřily k překotně rostoucím průmyslovým předměstím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky, ale i vliv dalších hráčů bez formalizované moci, ať už šlo o osoby nadané ekonomickým, či sociálním kapitálem. Práce také rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína byla podstatně složitější než Libně, což se odráželo i v odlišné struktuře komunální elity. Rozsah ekonomického, sociálního či kulturního kapitálu příslušníků komunálních elit se pak projevoval například v obecním hospodaření a v rozdílné schopnosti obou obcí realizovat důležité modernizační projekty, jakož i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo ve vztahu k hlavnímu městu při jednání o spojení obcí s Prahou.

Ohlasy v médiích:

Recensiones librorum: Pragensia (Pražský sborník historický, XLVI/2018)

Ukázka: