Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAN SLAVÍČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-705-0

ISBN 978-80-7308-816-3 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 393 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Práce se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce. Práce analyzuje tuto proměnu v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu sovětizace, vytváření systému centrálně plánované ekonomiky a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa v uvedených letech.

Ukázka: