Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

HEDVIKA BOUKALOVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-409-7

ISBN 978-80-7308-824-8 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 158 stran

Jazyk knihy: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 210,- Kč

Grafická úprava: František Štorm

Sazba: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Publikace se zabývá vybranými sociálněpsychologickými podmínkami na straně vyšetřované osoby, její motivací k účasti v trestním řízení, problematikou sugestibility a také úlohou duševních poruch v rámci interakce s vyšetřovatelem a prostředím vyšetřování. Další část je zacílena na podmínky na straně vyšetřovatele, přibližuje nároky na něj kladené a zdůrazňuje jeho roli při volbě tzv. výslechových technik. Zaměřuje se také na oblast výpovědi, na problémové situace v procesu jejího získávání a otázku lživé výpovědi, v rámci kapitoly je začleněna i problematika doznání. Pozornost je rovněž věnována výskytu sociálního tlaku ve vyšetřování. Samostatný oddíl pojednává o konkrétních technikách, včetně vybraných zjištění ohledně jejich použití v České republice. Publikaci uzavírá kapitola o analýze videozáznamů realizované v rámci psychologické konzultační činnosti v trestním řízení, která umožňuje mapovat komunikaci vyšetřovatele s vyšetřovanou osobou a poskytovat k ní zpětnou vazbu.