Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

JITKA LORENZOVÁ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016

ISBN 978-80-7308-650-3

ISBN 978-80-7308-829-3 (online: pdf)

335 stran

Doporučená cena 295,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Kniha se na pozadí proměny společenského a vědního paradigmatu zabývá vybranými aspekty postmoderní situace ve vzdělávání. Pozornost je věnována filosoficko-etické perspektivě postmoderny, jež byla v pedagogice spojena s krystalizací nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv. Dále je charakterizována proměna paradigmatu vědy v post-kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky v podmínkách epistemologického relativismu, kulturní diverzity a pluralizace pedagogického myšlení. Konečně jsou na příkladu univerzity a nároků kladených na učitelskou profesi nastíněny důsledky průniku neoliberální doktríny do vzdělávání v podmínkách ekonomické a technické globalizace.

Ukázka: