Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008

ONDŘEJ HUBÁČEK – LENKA OPLETALOVÁ – MARTIN MATĚJŮ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009 

ISBN 978-80-7308-281-9

ISBN 978-80-7308-822-4 (online: pdf)

133 stran + 1x CD-ROM

Doporučená cena 245,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Studie představuje výsledky dlouhodobého výzkumu Katedry teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1992 až 2008. Výzkum byl prováděn ve městech Český Krumlov, Blatná a Velké Meziříčí a zaměřil se na otázky lokální kultury, kulturní změny a sociokulturního potenciálu menších měst a možností jeho využití. Cílem studie je upozornit na význam často opomíjené role kultury v rozvoji měst. Zahrnuje přehled nejdůležitějších zjištění z výzkumu, včetně vývojových tendencí po roce 1989 a shodných rysů i rozdílů mezi městy. Může sloužit akademickým či výzkumným pracovníkům pro srovnání s výsledky jejich vlastního zkoumání stejně jako inspirace pro další výzkumné počínání. Zároveň ale poskytuje informace dobře využitelné jako vodítko při hledání řešení řady praktických problémů v životě malých měst, a to nejen těch, v nichž tento výzkum probíhal.