Stávám se řečí. Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity

 

 

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

ANNA SCHUBERTOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-029-0

ISBN 978-80-7671-030-6 (online: pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 138 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 270,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Stará škola

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

Oslabování role literárního autora v interpretaci je příznačné pro velké množství literárně-teoretických proudů 20. století. Literární teoretici se vymezovali vůči představě autora jako biografickými fakty určeného tvůrce, jehož niterné prožitky se otiskují do literárních textů a kterého může čtenář skrze tyto otisky zpětně odhalit v jeho pravdě. Asi nejradikálnější podobu tohoto odmítnutí představuje „Smrt autora“ Rolanda Barthese, na kterou později navazuje Michel Foucault s přednáškou „Co je autor?“. Kniha Anny Schubertové se k úplnému vyřazení autora z interpretace literárního textu staví kriticky a navrhuje alternativní model interpretace založený na teoriích identity Judith Butlerové, Pierra Bourdieua a interpretační metodě Jérôma Meizoze. Pokud identitu autora chápeme jako bytostně otevřenou, dynamickou a utvářenou interakcí s druhými, může poukaz k autorovi naše čtení spíše otevřít a obohatit než omezit a uzavřít. Tento způsob čtení je v závěrečné části uplatněn při analýze vybraných textů obsahujících sebeprezentace čtyř autorů druhé poloviny 20. století: Bohumila Hrabala, Libuše Moníkové, Milana Kundery a Věry Linhartové.

Ohlasy v médiích:

Rozhovor s Annou Schubertovou (Klackoviste.cz, 6. 1. 2022)

Recenze (E*forum, 12. 1. 2022)