Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

DANA KASPEROVÁ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , 2010

ISBN 978-80-7308-327-4

224 stran

Doporučená cena 245,- Kč

Rozebráno

Práce, jejímž tématem je problematika vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a později v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné vylučování těchto dětí z německých i českých protektorátních škol a diskriminační opatření uplatňovaná vůči židovskému obyvatelstvu ve školství, které v létě 1942 vyústily, v rámci „konečného řešení židovské otázky“, v úplný zákaz vyučování. Stranou nezůstává ani porovnání s obdobnými protižidovskými opatřeními na školách v třetí říši. Ve druhé části studie představuje teoreticko-výchovné principy terezínských vychovatelů na základě jejich vlastních dochovaných zpráv a ukazuje jejich realizaci na konkrétních příkladech českého chlapeckého a dívčího domova. Pozornost je věnována také myšlence výchovy v a ke společenství, ilegálnímu vyučování i uměleckým činnostem probíhajícím v každodenní hrůzné realitě terezínského ghetta.

 

Ohlasy v médiích:

Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku (iForum, 26. 5. 2011)

Recenze (Střed/Centre 2011/2, s. 174-176)