Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

Rozebráno

DANA KASPEROVÁ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ISBN 978-80-7308-327-4

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 224 stran

Jazyk knihy: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 245,- Kč

Grafická úprava: František Štorm

Sazba: Studio Lacerta.

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Práce, jejímž tématem je problematika vzdělávání židovských dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a později v ghettu Terezín, rekonstruuje postupné vylučování těchto dětí z německých i českých protektorátních škol a diskriminační opatření uplatňovaná vůči židovskému obyvatelstvu ve školství, které v létě 1942 vyústily, v rámci „konečného řešení židovské otázky“, v úplný zákaz vyučování. Stranou nezůstává ani porovnání s obdobnými protižidovskými opatřeními na školách v třetí říši. Ve druhé části studie představuje teoreticko?výchovné principy terezínských vychovatelů na základě jejich vlastních dochovaných zpráv a ukazuje jejich realizaci na konkrétních příkladech českého chlapeckého a dívčího domova. Pozornost je věnována také myšlence výchovy v a k společenství, ilegálnímu vyučování i uměleckým činnostem probíhajícím v každodenní hrůzné realitě terezínského ghetta.

 

Ohlasy v médiích:

Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku (iForum, 26. 5. 2011)

Recenze (Střed/Centre 2011/2, s. 174-176)